Arbetstagarledamot avslutar sitt uppdrag iBulten AB (publ) styrelse

2017-10-26Nyhet

Johan Larsson frånträder sitt uppdrag som arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse med anledning av att han lämnar sin anställning i koncernen.

Suppleanten Thure Andersen inträder i Johan Larssons ställe tillsvidare i avvaktan på att ny arbetstagarledamot utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Wennerström, EVP and CFO
Tel: 031-734 59 00

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka