Bultens svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publicerad

2017-04-03Nyhet

Bultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bulten.se.

Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig på hemsidan under vecka 15.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig under vecka 16 då den även kommer att distribueras per post till de aktieägare och övriga intressenter som uppgivit att de vill ha ett tryckt exemplar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april, 2017 kl. 11:00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka