Bulten utökar befintligt FSP-kontrakt

2021-08-23Nyhet

Bulten stärker ett av sina befintliga fullservicekontrakt (FSP) gällande leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare med ett utökat kontrakt. Det årliga ordervärdet uppgår till omkring 68 MSEK. Leveranser beräknas starta under fjärde kvartalet 2021, nå full takt 2022, och sträcker sig över tre år. 

”Utökningen av det befintliga FSP-kontraktet med ytterligare produkter bekräftar att vår branschledande position som fullserviceleverantör av fästelement inom fordonsindustrin samt vår lyhördhet gentemot kundernas önskemål skapar nya affärsmöjligheter för Bulten”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Det ursprungliga FSP-kontraktet tecknades den 2 juli 2020 och har ett årligt ordervärde som uppgår till cirka 620 MSEK vid full takt över fem år. Det tillkommande kontraktet kräver inga investeringar och ytterligare uppstartskostnader än de som gjordes vid den ursprungliga starten, vilket annonserades den 7 juli 2020.   

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com    
 

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka