Ny suppleant för arbetstagarledamot i FinnvedenBultens styrelse

2013-09-19Nyhet

Peder Johansson har tillträtt som suppleant för arbetstagarledamot i styrelsen i FinnvedenBulten AB (publ) som representant för Unionen.

Peder Johansson har varit anställd i bolaget sedan 1986 och är applikationsingenjör inom division Finnveden Metal Structures. Han har inga andra styrelseuppdrag och äger inga aktier i bolaget.

Peder Johansson ersätter Maria Knutsson som frånträder sitt uppdrag som suppleant för arbetstagarledamot i FinnvedenBultens styrelse med anledning av att hon inom kort kommer att lämna sin anställning i koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, Kommunikationsdirektör FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2013 kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka