Bulten vinner strategiskt avtal inom konsumentelektroniksegmentet i Asien

2021-07-27Nyhet

Bulten har via sitt dotterbolag PSM International Holdings Limited (PSM) tecknat ett strategiskt viktigt avtal i Kina gällande leverans av fästelement till en ledande aktör inom konsumentelektronik. Avtalet har ett beräknat årligt värde till omkring 50 MSEK. Leveranserna beräknas starta under augusti i år.   

”Detta är en strategiskt viktig affär för oss då vi diversifierar vår kundbas ytterligare och stärker vår ställning på den asiatiska marknaden. Det är en följd av vårt tidigare förvärv av PSM, vilket ger goda möjligheter att växa i Asien och inom ett flertal segment däribland konsumentelektronik”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com


Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.  

Tillbaka