Bulten fortsätter vinna FSP-kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 30 MEUR

2017-07-07Nyhet

Bulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 30 MEUR och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

“Genom kontraktet stärker Bulten sin relation till en global kund. Detta är ett kontrakt där Bulten har och kommer att fortsätta bidra i den tidiga utvecklingsfasen. Vi är mycket glada och stolta över detta kontrakt och ser fram emot vårt fortsatta samarbete”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Leveranserna kommer starta i slutet av 2018 för att successivt öka fram till full kapacitet 2020. Därefter kommer leveranserna sträcka sig över ett antal år kopplade till fordonets livslängd vilket normalt är mellan 5 till 10 år med en successiv avtrappning när modellen närmar sig sitt slut. Det fulla årliga värdet förväntas uppgå till 30 MEUR 2020 för att sedan följa fordonets livslängd och volymkurva.

“Vi fortsätter stärka Bultens position och vi ser goda möjligheter att fortsätta växa affären och öka vår marknadsandel under kommande år,” säger Tommy Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017 kl.14:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka