Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

2013-03-21Nyhet

Pressmeddelande, Göteborg 21 mars 2013 I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk meddelar FinnvedenBulten AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls onsdagen den 24 april 2013 kl. 17.00 i Svenska Mässan, lokal R2, Mässans Gata 20 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Kallelse kommer, utöver genom annonsering på bolagets hemsida, att ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2013. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens industri och Göteborgs-Posten samma datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör, FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.co

Notera: Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2013 klockan 17:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka