Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB(publ) styrelse

2018-02-26Nyhet

Mikael Jansson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) (”Bulten”) styrelse.

Mikael Jansson tillträder som arbetstagarledamot med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år. Mikael har varit anställd vid Bultens anläggning i Hallstahammar sedan 2003 där han har haft ett flertal olika befattningar inom produktion. Sedan 2017 är han anställd som produktionstekniker.

Thure Andersen kvarstår som suppleant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Wennerström, EVP and CFO
Tel: 031-734 59 00

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka