Bultens svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2015 publicerad

2016-04-04Nyhet

Bultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bulten.se.

Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig på hemsidan under vecka 15.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig under vecka 16 då den även kommer att distribueras per post till de aktieägare och övriga intressenter som uppgivit att de vill ha ett tryckt exemplar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2016 klockan 12:15.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka