Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q3 rapport 2014

2014-10-07Nyhet

Bultens delårsrapport för januari – september 2014 offentliggörs torsdagen den 23 oktober 2014 ca kl.13:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen den 23 oktober kl.15:30. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 335670#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 6 november 2014 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 353742#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka