Arkiv


2019-08-30Pressmeddelande

Bulten utser ny produktionsdirektör

Bulten har utsett Fredrik Bäckström till ny produktionsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 december 2019 och kommer att vara medlem i Bultens verkställande ledning. Fredrik efterträder Jörg Neveling, som går i pension den 31 oktober 2019.

2019-08-27Pressmeddelande

Bulten startar ett omstruktureringsprogram, planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet

Bulten startar ett omstruktureringsprogram i sin tyska enhet i syfte att effektivisera samt för att anpassa den till nuvarande marknadsförhållanden. Bolaget planerar därför att minska personalstyrkan i Bergkamen, Tyskland med cirka 50 personer.

2019-07-15Pressmeddelande

Flaggning av eget aktieinnehav

Bulten AB (publ) har idag förvärvat ytterligare 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

2019-07-10Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2019

Anpassning av lager och lägre produktionstakt påverkade resultatet negativt.

2019-07-04Pressmeddelande

Bultens resultat för det andra kvartalet påverkas negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån

I samband med den pågående sammanställningen av Bultens AB (publ) rapport för det andra kvartalet står det klart att bolagets resultat avviker negativt från tidigare resultatnivåer. Detta är en följd av vikande efterfrågan, framförallt under senare delen av kvartalet, samt genomförd balansering av B...

2019-06-25Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs onsdagen den 10 juli 2019 ca kl.08:30.

2019-06-12Pressmeddelande

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Bulten AB (publ), en ledande leverantör av fästelementslösningar till internationell fordonsindustri, uppnår guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomför  sin hållbarhetsrankning av bolaget. Bulten rankas dessutom i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch.

2019-05-09Pressmeddelande

Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

2019-04-25Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 25 april 2019

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 25 april 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2019-04-25Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2019

Investeringar och nya affärer skapar en god bas för framtiden.

2019-04-15Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggörs torsdagen den 25 april 2019 ca kl.13:30.

2019-03-20Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring. 

2019-02-08Pressmeddelande

Anders Nyström tillträder som VD och koncernchef för Bulten

Som Bulten AB (publ) meddelade 20 juni 2018 har Anders Nyström utnämnts till ny VD och koncernchef för Bulten. Idag tillträder han sin tjänst och tar över efter Tommy Andersson, som efter nitton framgångsrika år inom Bulten går i pension.

2019-02-07Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2018

Bulten vinner nya affärer till elfordon och tar marknadsandelar på en svagare marknad.

2019-01-23Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2018

Bultens bokslutsrapport för januari – december 2018 offentliggörs torsdagen den 7 februari 2019 ca kl.13:30.

2019-01-21Pressmeddelande

Bulten har tecknat nytt FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka 13 miljoner euro

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och löper över en period om t...

2018-11-23Pressmeddelande

Bulten vinner ytterligare FSP-kontrakt för drivlina till elbil

Bulten stärker sin position som fullserviceleverantör (FSP) på marknaden för elektriska fordon genom tecknande av ytterligare ett kontrakt för drivlina till elbil med en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka 5 miljoner EUR per år med start 2020 och sträcker si...

2018-10-25Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2018

Bulten växer på en volatil marknad.

2018-10-25Pressmeddelande

Bulten fortsätter växa och flyttar verksamheten i Kina

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att flytta verksamheten i Kina från Beijing till Tianjin. Syftet är att kunna expandera på den lokala kinesiska marknaden där Bultens volymer och tillväxtmöjligheter ökar från en tidigare relativt låg nivå. Flytten påbörjas 2018 och planeras vara klar i slutet a...

2018-10-19Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2019

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 25 april 2019. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2018-10-05Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2018

Bultens delårsrapport för januari – september 2018 offentliggörs torsdagen den 25 oktober 2018 ca kl.13:30.

2018-10-02Pressmeddelande

Bulten vinner FSP-kontrakt för drivlina till elbil

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil med en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka 2 miljoner EUR per år och sträcker sig över 7 år.

2018-09-19Pressmeddelande

Bultens årsredovisning utsedd till Sveriges bästa

Bultens årsredovisning för 2017 har utsetts till Sveriges bästa bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

2018-07-11Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2018

Mycket stark tillväxt.

2018-07-10Pressmeddelande

Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 26 april 2018 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

2018-06-26Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2018

Bultens delårsrapport för januari – juni 2018 offentliggörs onsdagen den 11 juli 2018 ca kl.08:30.

2018-06-20Pressmeddelande

Anders Nyström ny VD och koncernchef för Bulten

Bulten AB (publ):s styrelse har utsett Anders Nyström till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder den 8 februari 2019.

2018-05-18Pressmeddelande

Bulten har tilldelats "Jaguar Land Rover Global Supplier Excellence Award”

Vid en ceremoni som ägde rum i Storbritannien tisdagen den 15 maj, mottog Bulten ”Global Supplier Excellence Award” från Jaguar Land Rover som en bekräftelse på extraordinära insatser till Jaguar Land Rovers verksamhet under det senaste året. Femton leverantörer fick utmärkelser.

2018-04-26Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 26 april 2018

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 26 april 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2018-04-26Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2018

Tillväxtfasen bekräftas med ökad omsättning och orderingång.

2018-04-19Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB (publ) styrelse

Lars Jonsson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) (”Bulten”) styrelse.

2018-04-12Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2018

Bultens delårsrapport för januari – mars 2018 offentliggörs torsdagen den 26 april 2018 ca kl.13:30.

2018-04-04Pressmeddelande

Bultens svenska årsredovisning med hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017 är publicerad

Bultens svenska version av årsredovisningen med hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bulten.se.

2018-03-20Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring. 

2018-02-26Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB(publ) styrelse

Mikael Jansson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) (”Bulten”) styrelse.

2018-02-08Pressmeddelande

BultensQ4 rapport 2017

Ny tillväxtfas inleds med ökad omsättning och fortsatt stark orderingång.

2018-01-29Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2017

Bultens helårsrapport för januari – december 2017 offentliggörs torsdagen den 8 februari 2018 ca kl.13:30.

2017-10-26Pressmeddelande

Arbetstagarledamot avslutar sitt uppdrag iBulten AB (publ) styrelse

Johan Larsson frånträder sitt uppdrag som arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse med anledning av att han lämnar sin anställning i koncernen.

2017-10-26Pressmeddelande

Bulten gör en kapacitets- och ersättningsinvestering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar

Bulten gör en investering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 miljoner kronor för att säkerställa kapaciteten för redan tagna order och  kommande tillväxt. "Investeringen kommer att tillföra bolaget och enheten i Hallstahammar ökad kapacitet och flexibilitet", säger Tommy...

2017-10-26Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2017

Stark orderingång och förberedelser för fortsatt tillväxt.

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004