Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2021-10-28Pressmeddelanden

BULTENS Q3-RAPPORT 2021

Flera stora och strategiska kontrakt tecknade under ett kvartal som präglades av halvledarbristen

Nyheter

2021-01-26 Nyheter

Ny fabrik i Taiwan

 ”Taiwan är ett centrum för fästelementstillverkning i Asien och världen med stort kunnande och närhet till nödvändig infrastruktur som maskin- och verktygstillverkare. Att ha en modern tillverkningsanläggning i Taiwan är betydelsefullt fö...

2020-12-07 Nyheter

Bulten blir partner till Rädda Barnen Sverige

Bulten har valt fokusområdet Utbildning. Miljontals barn får ingen utbildning helt på grund av vem de är eller var de bor. De berövas sin utbildning eftersom de hamnar i nödsituationer, står inför extrem fattigdom eller diskrimineras på grund av sitt...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

       

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com