Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


Nyheter

2023-11-20 Nyheter

Bulten förvärvar fästelementsdistributören Exim

- Detta är en viktig milstolpe, eftersom vi nu breddar vår verksamhet inom distributionskedjan och på så sätt skapar framtida tillväxtmöjligheter inom nya kundgrupper, säger Anders Nyström, vd och koncernchef på Bulten. Felix Lian, nytillträ...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com