FSP

FSP – ett erbjudande som sparar tid och pengar

Mängden och variationen av fästelement som behövs inom komplexa produkter innebär en utmaning. Med FSP-konceptet, där Bulten ansvarar för en komplett leverans av alla fästelement, inklusive kringprodukter såsom muttrar, platsclips med mera, sparar kunderna tid och pengar och vinner i hållbarhet..

Inköp av alla fästelement som ingår i komplexa produkter som i ett fordon är en omständlig process. Även om kostnaden för produkterna bara motsvarar cirka en procent av en fordonstillverkares totala inköp står fästelementen för cirka 25 procent av det totala antalet artiklar som finns i ett fordon.

bulten erbjudande

En kostnadseffektiv lösning

Med vår expertis och långa erfarenhet kring fästelement kan vi gå in som fullserviceleverantör (FSP) och leverera både egentillverkade fästelement och kompletterande produkter, inköpta från andra producenter. Bultens produktionsstruktur säkerställer hållbar och kostnadseffektiv produktion till högsta kvalitet.

Vid inköp från tredje part garanterar vi pålitliga och högkvalitativa produkter via ett väletablerat nätverk av hållbara leverantörer.

Med vår expertis och långa erfarenhet kring fästelement kan vi gå in som fullserviceleverantör (FSP) och leverera både egentillverkade fästelement och kompletterande produkter, inköpta från andra producenter. Bultens produktionsstruktur säkerställer hållbar och kostnadseffektiv produktion till högsta kvalitet. Vid inköp från tredje part garanterar vi pålitliga och högkvalitativa produkter via ett väletablerat nätverk av hållbara leverantörer.

FSP – FRÅN KOMPLEXT OCH TIDSKRÄVANDE TILL EN KONTAKTYTA

KVALITET/ EFFEKTIVITET

  • Total kontroll på värdekedjan
  • Test och validering enligt industrins krav
  • Minimera felaktigheter – ständiga förbättringar
  • Nollfelsprincipen
 fsp
UTVECKLING
  • Produktutveckling
  • Applikationsingenjörer

Bulten hjälper kunderna med applikationsdriven innovation och utvecklar ny teknik och nya lösningar utifrån kundernas behov.

TILLVERKNING
  • Tillverkning

Bultens produktionsstruktur säkerställer hållbar och kostnadseffektiv produktion till högsta kvalitet.INKÖP
  • Inköp

Pålitliga och högkvalitativa leveranser garanteras genom ett väletablerat nätverk av hållbara leverantörer.

LOGISTIK
  • Transport
  • Förpackning och lager

Fästelementslösningen distribueras till kunden från ett av våra logistikcenter i rätt tid och i rätt förpackning.

Anpassat efter varje kund

FSP-erbjudandet är inte statiskt. Det förbättras ständigt och anpassas efter varje kunds unika behov. Det är ett flexibelt modulsystem där kraven tillgodoses utifrån en palett av servicemöjligheter. Oavsett om kunden väljer hela konceptet eller delar av det, levererar vi alltid hållbara lösningar med rätt kvalitet i varje produktionsled.