Miljömål

I vår ambition att minimera vår egen och även vår leveranskedjas miljöpåverkan har vi fått våra miljömål för 2030 inom Scope 1, 2 och 3 validerade och godkända av SBTi, Science Based Targets initiative. Detta är mycket viktigt för våra kunder och andra intressenter, eftersom det visar att vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom hela värdekedjan.

Bultens mål för att minska koldioxidutsläppen: Med 2019 som vårt basår har vi fastställt följande två mål:

  1. Minska våra utsläpp inom Scope 1 och 2 med 30 %
  2. Minska våra utsläpp inom Scope 3 med 25 % per ton sålda produkter

 

VETENSKAPLIGA MÅL

Vad är vetenskapsbaserade mål?

Vetenskapsbaserade mål innebär att målen för att minska utsläppen av växthusgaser ligger i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger behövs för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C, helst inte högre än 1,5°C jämfört med förindustriell nivå.

Läs mer om Science Based Targets här.