Hållbart kunderbjudande

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår affärsstrategi, och vår vision vägleder oss i det här arbetet. Det är lätt att ifrågasätta om en skruv verkligen kan göra skillnad. På samma sätt är det lätt att ignorera miljöpåverkan från en skruv. Men om man tänker på att en bil exempelvis innehåller tusentals skruvar blir det snabbt uppenbart att även de minsta komponenterna kan göra skillnad – till och med en liten skruv. Därför har vi på Bulten utvecklat vår miljöeffektiva produktfamilj BUFOe – en hållbar standard för framtidens fästelement.

Bulten är det första fästelementsföretaget i världen som erbjuder ett hållbart affärskoncept, FSPs (Sustainable Full Service Provider), vilket innebär att vi hjälper våra kunder att nå sina miljö- och hållbarhetsmål.