Senaste rapporten

2019-07-10

Bultens Q2 rapport 2019


2019-07-10 

Q2, 2019 presentation


Kalender

2017-10-24 13:30Händelse

Q3 rapport, 2019

Bultens delårsrapport för januari - september 2019 publiceras den 24 oktober 2019 ca klockan 13:30.

2020-02-06 13:30Händelse

Q4 rapport, 2019

Bultens bokslutsrapport för helåret 2019 publiceras 6 februari, 2020 cirka klockan 13:30.

Pressmeddelanden


2019-10-09Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – september 2019 offentliggörs torsdagen den 24 oktober 2019 ca kl.13:30.

2019-09-30Pressmeddelanden

Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019. Som tidigare aviserat pågår en omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstr...

Aktien

Bulten (BULTEN)
   +/- Senaste    
0,2999992 SEK 62,3 SEK
Senaste 2019-10-18 18:00:00

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com

LEI-kod

549300HUR75YN61F4108