Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2022-02-10 13:30

Q4 rapport, 2021

Bultens bokslutsrapport för helåret 2021 publiceras 10 februari, 2022 cirka klockan 13:30.

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com