Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2024-07-10 08:00

Delårsrapport januari-juni 2024

Bulten's delårsrapport januari-juni 2024 publiceras 10 juli 2023, kl. 08:00.

2024-10-22 13:30

Delårsrapport januari-september 2024

Bulten's delårsrapport januari-september 2024 publiceras 22 oktober 2024, kl. 13:30.

2025-02-08 13:30

Bokslutskommuniké 2024

Bultens bokslutskommuniké 2024 publiceras 6 februari, 2025, kl. 13:30.

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com