Innovation

Innovation med fokus på hållbarhet, funktionalitet och snabbhet

Bakom Bultens innovationskraft och ständiga produktutveckling finns ingenjörer med bred expertis. På företagets avdelningar för teknik och innovation tar de fram de lösningar och det kunnande som kunderna, men även Bulten, behöver för att vara konkurrenskraftiga.

Bultens verksamhet när det gäller teknik och innovation drivs från två platser: Bulten Advanced Technology Center (BATC) i Göteborg och Bulten Innovation Center (BIC) i Bielsko-Biala i Polen. De som arbetar i teamen är ingenjörer med specialistkompetens inom områden som material, provning, skruvapplikation och design. De identifierar och utformar tekniklösningar och produkter som genomgår rigorös testning innan de blir godkända och tar plats i Bultens omfattande utbud av fästelement. Utöver produktutveckling driver de två teamen kompetens- och processutveckling som bidrar till att stärka och förbättra Bultens egen tillverkning. De ger även support med avancerad testning och prototypframtagning.

 

 

 

Samarbeten med akademi och näringsliv

Teamen är nära kopplade till universitet, institut och företag inom teknikområden som identifierats som betydande, allt för att kunna säkerställa rätt spetskompetens vid behov. En av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom innovationsprojekten är att de bedrivs tvärfunktionellt. Applikationsingenjörer, fabriker och säljteam involveras redan från start för att identifiera rätt behov och därefter snabbt kunna ta fram nya tekniklösningar till kunderna.
Innovationsarbetet är en ständigt pågående process, inriktad på att hitta teknik och produktlösningar som erbjuder ökad hållbarhet och funktion. Utöver det ligger stort fokus på att hitta metoder för att åstadkomma förbättrad responstid, ett måste för att kunna ligga i framkant och bibehålla positionen som en av världens ledande tillverkare av fästelement.