Teknologier

Bulten producerar allt från standardiserade till tekniskt avancerade fästelement för fordonsindustrin. Produkterna är kundspecifikt utformade och i många fall även utvecklade tillsammans med kunden.

Innovativa och tekniskt avancerade produkter

De innovativa och tekniskt avancerade produkter som Bulten producerar, baserat på licenser och egna teknologier, syftar till att minska totalkostnaden för ett fästelement, bland annat kostnader relaterade till produktion och montering.

I Bultens strategi ingår att kontinuerligt utveckla det innovativa och teknologiska kunnandet för att tillsammans med licensgivare och kunder skapa nya produkter och därigenom erbjuda fordonstillverkare bättre och kostnadseffektivare lösningar.

sociala media

BuProx-applikationen

Att välja rätt dimensionerade fästelement kan vara en svår uppgift - Bultens BuProx gör jobbet enklare för dig!

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39