Juridisk information och hantering av personuppgifter

Bulten AB (publ)
Box 9148
400 93 Göteborg

Tel 031-734 59 00
Fax 031-734 59 09

Orgnr: 556668-2141
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556668214101

 

Denna webbplats (”Webbplatsen”) och materialet på den tillhandahålls av Bulten AB (publ) (”Bulten”, ”vi”) som en service till kunder och andra intressenter och ska endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior av materialet på Webbplatsen får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från eller använda Webbplatsen accepterar du villkoren enligt nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner material från den. Bulten reserverar sig rätten att 1) ändra dessa villkor, 2) visa eller ta bort information och 3) när som helst stänga ner sidan utan föregående varning.

Immateriella rättigheter och användning av webbplatsen

Samtliga rättigheter som skyddar Webbplatsen samt det material som tillhandahålls på Webbplatsen, inkluderande men inte begränsat till såväl registrerade som oregistrerade varumärken, upphovsrätt, namn och design och grafik, ägs av Bulten, dess dotterbolag eller relaterade bolag.

Materialet på Webbplatsen samt Bultens varumärken, namn och övriga rättigheter får endast användas i enlighet med vad som uttryckligen anges i dessa villkor eller efter i förväg given skriftlig tillåtelse av Bulten.  Obehörig användning eller distribution av innehållet på Webbplatsen kan utgöra intrång i Bultens immateriella rättigheter och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Genom att översända eller posta information eller material på Webbplatsen ger du Bulten en rätt att använda sådan information eller sådant material fritt, vilket inkluderar en rätt för Bulten att fritt upplåta och ändra detsamma.

Friskrivning från ansvar

Webbplatsen och informationen på denna tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier. Om Bulten länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Bulten ansvarar inte för innehållet på en sådan webbsida.

Behandling av personuppgifter

Bulten AB (publ), med adress Box 9148, med telefon 031-734 59 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Bulten värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

 

Vilken information samlar vi in?

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, telefonnummer och företagsnamn.
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

 

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Bulten utför är att kunna svara på en eller flera frågor eller uppfylla en begäran från dig.

 

Ändamål med behandlingen

För att kunna ge dig den service och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

 

 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Bulten säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Bulten kan, beroende på förfrågan, dela med sig av dina personuppgifter till andra bolag inom Bulten-koncernen.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Bulten behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Bulten under den tid det tar för att Bulten skall kunna kontakta dig igen.

 

Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Bulten-koncernen. Andra bolag inom Bulten-koncernen kan var för sig vara personuppgiftsansvariga enligt de villkor som gäller för respektive tjänst eller funktion och enligt nationell lagstiftning tillämplig på sådant bolag.

 

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
  • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
  • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

 

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

 

 

Kontaktuppgifter till Bulten

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Bulten enligt uppgifterna nedan.

 

Om du kontaktar oss på dataprotection@bulten.com är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

 

Personuppgiftssamordnarens kontaktuppgifter:

Personuppgiftssamordnare är Bulten AB (orgnr. ö556668-2141) med besöksadress August Barks Gata 6A, 421 32 Västra Frölunda och postadress Box 9148, 400 93 Göteborg, Tel: 031-734 59 00, E-post: dataprotection@bulten.com, Web: www.bulten.com          

     

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics som bland annat möjliggör spårning av dina aktiviteter när du använder vår webbplats. Dessa verktyg kommer att användas för att förbättra funktionerna och användarupplevelsen på vår webbplats, samt bygga en profil av dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet.

 

Cookies