Media och analytiker inbjudes till telefonkonferens

2004-10-21 

Media och analytiker inbjudes till telefonkonferens i samband med Finnvedens delårsrapport januari ? september 2004

Härmed inbjudes analytiker och media till en telefonkonferens torsdagen den 28 oktober 2004 kl. 14.00.
CEO Tommy Boork och CFO Nils-Ove Andersson presenterar resultatet för perioden januari ? september 2004 samt besvarar frågor.
Delårsrapporten planeras att offentliggöras före börsens öppnande den 28 oktober 2004.
Telefonnummer till konferensen:
 
Inom Sverige                      + 46 (0)8 505 20 114
Utanför Sverige                  + 44 207 162 0196
 
Vänligen notera att även om Du ringer ifrån Stockholm måste Du slå 08 före numret.
 
 
Finnveden AB (publ)
 
 
 
Anmälan om deltagande görs till Finnveden via e-post till anita.ryden@finnveden.com eller per fax 031-734 59 19, senast den 27 oktober 2004 kl. 17.00.
 
Namn:__________________________
 
Företag: ________________________
 
?   Ja, jag deltar gärna
?   Kan tyvärr inte delta