Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

2004-10-28 

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Nettoomsättningen uppgick till 3 613 (3 450) MSEK motsvarande en ökning med 8 procent för jämförbara enheter. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 5 procent till 1 069 (1 021) MSEK.
  
Rörelseresultatet uppgick till 232 (143) MSEK motsvarande en ökning med 62 procent, varav för tredje kvartalet 49 (30) MSEK motsvarande en ökning om 63 procent.
  
Resultatet före skatt uppgick till 197 (88) MSEK, varav för tredje kvartalet 38 (13) MSEK.
  
Resultatet efter skatt uppgick till 142 (64) MSEK, varav för tredje kvartalet 30 (10) MSEK. 
  
Resultatet per aktie uppgick till 5,35 (2,40) SEK, varav för tredje kvartalet 1,13 (0,38) SEK 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Tommy Boork 031-734 59 10