Media och analytiker inbjudes till telefonkonferens i samband med Finnvedens bokslutskommunike 2003

2004-02-05 

Härmed inbjudes analytiker och media till en telefonkonferens onsdagen den 11 februari kl. 11.00.

CEO Tommy Boork och CFO Nils-Ove Andersson presenterar resultatet för helåret 2003 samt besvarar frågor.

Bokslutskommunikén beräknas kunna offentliggöras cirka kl. 08.00 den 11 februari.

Telefonnummer till konferensen:
Inom Sverige + 46 (0)8 505 20 114
Utanför Sverige +44 207 162 0181

Vänligen notera att även om Du ringer ifrån Stockholm måste Du slå 08 före numret.

Finnveden AB (publ)

Anmälan görs till Finnveden via e-post till anita.ryden@finnveden.com eller per fax 031-734 59 19, senast den 10 februari kl. 17.00.

Namn:

Företag:
* Ja, jag deltar gärna
* Kan tyvärr inte delta