Finnveden säljer affärsområde Powertrain till Gnutti

2007-07-03 

Finnveden har den 6 mars sålt affärsområde Powertrain Components till italienska Gnutti Carlo S.p.A.

PRESSMEDDELANDE

 
Finnveden har den 6 mars sålt affärsområde Powertrain Components till italienska Gnutti Carlo S.p.A.
 
Genom samgåendet av Gnutti och Finnveden Powertrain skapas en av världens ledande tillverkare av precisionskomponenter för tunga dieselmotorer. Med ökad storlek, bredare geografisk närvaro och förbättrad produktions- och processkompetens bildas en mycket stark samarbetspartner till kunder inom internationell fordonsindustri.
 
- Genom försäljningen av Powertrain bidrar vi till att skapa en världsledande leverantör av motorkomponenter. Vi fortsätter nu de senaste årens arbete att stärka och utveckla vart och ett av Finnvedens affärsområden. Affären ger oss en stark finansiell position att intensifiera vårt industriella strukturarbete och att stödja en snabbare tillväxt, säger Johan Lundsgård, VD och koncernchef Finnveden.
 
För ytterligare information kontakta:
Johan Lundsgård, VD och koncernchef Finnveden 
på telefon 031-734 59 00  eller via e-post johan.lundsgard@finnveden.com.
 
Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka positioner inom valda marknadssegment. Koncernen utvecklar och tillverkar kundspecifika produkter och system som samarbetspartner till internationell fordonsindustri. Det nya Finnveden får en årlig omsättning på cirka 2,7 miljarder kronor och kommer att ha ca 1 800 medarbetare. Ytterligare information finns på www.finnveden.se.