Bulten har förvärvat licens för MAThread

2009-11-25 

MAThread är en patenterad gängkonstruktion som i stor utsträckning används av bilindustrin i Nordamerika för att förbättra monteringskvalitet och effektivitet. För att ytterligare öka servicen till våra kunder har Bulten förvärvat licens för MAThread.

MAThread är en patenterad gängkonstruktion som i stor utsträckning används av bilindustrin i Nordamerika för att förbättra monteringskvalitet och effektivitet. För att ytterligare öka servicen till våra kunder har Bulten förvärvat licens för MAThread.
 
MAThread är en mycket effektiv konstruktion som motverkar förstörda gängor genom s k ”kors-gängning” samtidigt som den avsevärt förbättrar ergonomin för montörer. På grund av konstruktionens unika egenskaper har den blivit standard hos fordonstillverkare som General Motors, Chrysler och Mercedes Benz. Nyligen beslutade även Volvo Car att göra MAThread till en standardprodukt och har genom införandet målsättningen att helt eliminera handäntring av skruvar i sina monteringsfabriker.
 
Bultens målsättning med att förvärva licensen är att öka marknadsandelar inom Europeisk fordonsindustri samt att utöka den andel fästelement som genererar ett mervärde för våra kunder. Tekniköverföring har redan genomförts och Bultens produktionsenheter i Bielsko Biala, Bergkamen och Hallstahammar kan omgående starta produktion av fästelement med MAThread konstruktionen.


Fördelarna med MAThread för våra kunder är:
• Eliminerar korsgängning
• Eliminerar handäntring
• Reducerar kraftigt behovet av gängränsningsspår
• Förbättrad ergonomi för montörer.