Finnveden Metal Structures tar hem ny stororder för leverans av magnesiumkomponenter

2009-09-16 

Finnveden Metal Structures har tecknat ett sexårsavtal med en stor leverantör inom fordonssektorn om leverans av ett flertal magnesiumkomponenter till ett årligt värde av 30 MSEK.

PRESSMEDDELANDE

 
Finnveden Metal Structures har tecknat ett sexårsavtal med en stor leverantör inom fordonssektorn om leverans av ett flertal magnesiumkomponenter till ett årligt värde av 30 MSEK.
 
Komponenterna kommer att tillverkas vid koncernens gjuteri i Hultsfred från och med slutet av 2009. Kontraktet ligger väl i linje med den strategiska inriktningen och stärker företagets ställning som leverantör av gjutna lättmetallprodukter till den europeiska industrin.
 
– Kunden valde oss på grund av våra effektiva produktionslösningar och vår erfarenhet av den här sortens komponenter, säger Johan Nordgren, marknadschef vid Finnveden Metal Structures. Eftersom ledtiderna är korta har vi redan börjat förbereda tillverkningen. Vi är väldigt nöjda med att ha slutit det här avtalet och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordgren, marknadschef
Telefon 031-734 59 00
 
Finnveden Metal Structures tillverkar produkter och komponenter i stål, aluminium och magnesium till fordons- och allmänindustrin. Våra produktionsprocesser pressning, gjutning och sammansättning är utformade för att erbjuda våra kunder hög produktionseffektivitet, leveransprecision och kvalitet. Finnveden Metal Structures omsatte år 2008 cirka 1 400 MSEK och hade omkring 950 anställda. Mer information finns på vår hemsida: www.finnveden.com/fms