Finnveden Metal Structures tar hem ny stororder för leverans av plåtkomponenter

2009-10-21 

Finnveden Metal Structures har tecknat ett avtal med en stor fordonstillverkare om framtida leveranser av plåtkomponenter under en sjuårsperiod och till ett årligt leveransvärde av 50 MSEK.

PRESSMEDDELANDE
 
Finnveden Metal Structures har tecknat ett avtal med en stor fordonstillverkare om framtida leveranser av plåtkomponenter under en sjuårsperiod och till ett årligt leveransvärde av 50 MSEK.
 
För produktionen av komponenterna kommer Finnveden Metal Structures att utnyttja kapacitet vid koncernens anläggningar i Olofström, Bielsko Biala och Forsheda.
 
– Det här är ett strategiskt viktigt erkännande av den konkurrenskraft vi kan erbjuda utifrån vår branschposition och erfarenhet, säger Johan Nordgren, marknadschef vid Finnveden Metal Structures. 

– Vi är väldigt nöjda med att ha slutit det här avtalet och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordgren, marknadschef
Telefon 031-734 59 00
 
Finnveden Metal Structures tillverkar produkter och komponenter i stål, aluminium och magnesium till fordons- och allmänindustrin. Våra produktionsprocesser pressning, gjutning och sammansättning är utformade för att erbjuda våra kunder hög produktionseffektivitet, leveransprecision och kvalitet. Finnveden Metal Structures omsatte år 2008 cirka 1 400 MSEK och hade omkring 950 anställda. Mer information finns på vår hemsida: www.finnveden.com/fms