Pressmeddelanden 20142014-10-28Pressmeddelande

Bulten inviger officiellt sin ryska produktionsenhet

Bulten inviger idag officiellt sin ryska produktionsenhet. Fabriken är Bultens första i Ryssland och tillika Rysslands första moderna tillverkningsenhet av fästelement till fordonsindustrin.

2014-10-23Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2014

Fortsatt mycket stark organisk tillväxt.

2014-10-23Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2015

Bulten ABs årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 29 april 2015. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2014-10-07Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q3 rapport 2014

Bultens delårsrapport för januari – september 2014 offentliggörs torsdagen den 23 oktober 2014 ca kl.13:30.

2014-09-01Pressmeddelande

FinnvedenBulten AB byter namn till Bulten AB

Idag, den 1 september 2014, byter FinnvedenBulten AB namn till Bulten AB. Namnbytet är en naturlig följd av renodlingen av verksamheten efter försäljningen av division Finnveden Metal Structures och bolagets fokus på fästelement för fordonsindustrin.

2014-08-19Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) u.n.ä. till Bulten AB (publ) den 19 augusti 2014

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 och beslutat om byte av firma och ändring av bolagsordningen.

2014-07-11Pressmeddelande

FinnvedenBultens Q2 rapport 2014

Framgångsrik uppstart av nya FSP-kontrakt samt avyttring av Finnveden Metal Structures avslutad.

2014-06-30Pressmeddelande

Ny VD och koncernchef samt ny verkställande ledning i FinnvedenBulten

FinnvedenBulten fokuserar helt på fästelement och en ny koncernledning som är väl etablerad med lång erfarenhet från fästelements- och fordonsindustrin har utsetts. Ny VD och koncernchef samt ny verkställande ledning tillträder 1 juli 2014 och kommer att koncentrera sig fullt ut på den växande och i...

2014-06-30Pressmeddelande

FinnvedenBultens försäljning av Finnveden Metal Structures slutförd

FinnvedenBulten AB (publ) har slutfört försäljningen av division Finnveden Metal Structures (FMS) till Shiloh Industries Inc. Köpeskillingen för samtliga aktier i FMS uppgick till 372 MSEK och erlades kontant idag på tillträdesdagen. Priset motsvarar en köpeskilling om 490 MSEK på skuldfri basis.

2014-06-24Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens Q2 rapport 2014

FinnvedenBultens halvårsrapport för januari – juni 2014 offentliggörs fredagen den 11 juli 2014 ca kl.08:30.

2014-05-22Pressmeddelande

FinnvedenBulten fokuserar helt på fästelement för fordonsindustrin och avyttrar Finnveden Metal Structures till amerikanska Shiloh

FinnvedenBulten AB (publ) har tecknat avtal med Shiloh Industries Inc., en amerikansk leverantör till fordons- och allmänindustrin, att avyttra division Finnveden Metal Structures (FMS). Köpeskillingen för samtliga aktier i FMS uppgår till 372 MSEK och skall erläggas kontant på planerad tillträdesda...

2014-04-30Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 29 april 2014

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 29 april 2014. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2014-04-29Pressmeddelande

FinnvedenBultens Q1 rapport 2014

Pressmeddelande, Göteborg 29 april, 2014 Stark organisk tillväxt samt väsentligt förbättrat resultat. Omstruktureringen av gjuteriverksamheten avslutad.

2014-04-07Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens Q1 rapport 2014

Pressmeddelande Göteborg 7 april, 2014 | FinnvedenBultens delårsrapport för januari – mars 2014 offentliggörs tisdagen den 29 april 2014 ca kl.13:30.

2014-04-07Pressmeddelande

FinnvedenBultens årsredovisning för 2013 offentliggjord

Pressmeddelande, Göteborg 7 april, 2014

2014-02-06Pressmeddelande

FinnvedenBultens bokslutsrapport 2013

Bra avslutning på 2013, stark orderingång och oförändrad utdelning

2014-02-05Pressmeddelande

FinnvedenBulten avyttrar den svenska aluminiumverksamheten, ökat fokus på magnesium

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 5 FEBRUARI 2014 | FinnvedenBulten har som del i den pågående omstruktureringen av gjuteriverksamheten inom division Finnveden Metal Structures tecknat avtal avseende försäljning av divisionens svenska aluminiumverksamhet i Finnveden Gjutal AB. Köparen är International Alumi...

2014-01-20Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens bokslutsrapport 2013

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 20 JANUAR1 2014 | FinnvedenBultens bokslutsrapport för januari – december 2013 offentliggörs torsdagen den 6 februari 2014 ca kl.13:30.