Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelande2015-12-18

Bulten flyttar upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment

Bulten AB (publ) flyttar till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4 januari 2016 som är den första handelsdagen 2016.

2015-10-22

Bultens Q3 rapport 2015

Tillväxt, förbättrat resultat och stark orderingång.

2015-10-22

Bulten förvärvar industri- och kontorsfastighet i Hallstahammar

Bulten AB (publ) har genom dotterbolag tecknat ett avtal med Söderport Fastigheter AB, vilket AB Sagax (publ) äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, om att förvärva industri- och kontorsfastigheten Hallstahammar Hallsta 3:7 (”Fastigheten”) på vilken Bulten idag bedriver verksamheten i Hall...

2015-10-22

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2016

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 26 april 2016. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2015-10-05

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q3 rapport 2015

Bultens delårsrapport för januari – september 2015 offentliggörs torsdagen den 22 oktober 2015 ca kl.13:30.

2015-09-16

Förtydligande information avseende Bultens FSP kontrakt till ett årligt värde om cirka 20 MEUR

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare vilket meddelats via pressmeddelande den 16 september 2015. På uppmaning av Nasdaq Stockholm lämnas förtydligande information avseende livslängd och värde.

2015-09-16

Bulten fortsätter vinna nya FSP kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 20 MEUR

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 20 MEUR och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

2015-08-14

Invitation to Bulten’s Capital Market Day on September 17, 2015

Bulten, a leading supplier of fasteners to the international automotive industry, has the pleasure of inviting financial analysts, investors and media to our Capital Market Day in Stockholm on September 17, 2015.

2015-07-10

Bultens Q2 rapport 2015

Fortsatt stark tillväxt och kapacitetsutbyggnad.

2015-07-10

Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 29 april 2015 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

2015-06-22

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q2 rapport 2015

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2015 offentliggörs fredagen den 10 juli 2015 ca kl.08:30.

2015-04-29

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 29 april 2015

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 29 april 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2015-04-29

Bultens Q1 rapport 2015

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat - rörelsemarginalen påverkad av valutaomvärdering

2015-04-15

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q1 rapport 2015

Bultens delårsrapport för januari – mars 2015 offentliggörs onsdagen den 29 april 2015 ca kl.13:30.

2015-03-26

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 i Svenska Mässan, lokal R2, Mässans Gata 20 i Göteborg.

2015-03-05

Bultens valberedning avser att lämna förslag till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter till årsstämman 2015

Bultens styrelseordförande Roger Holtback har förklarat att han efter tio år i Bultens styrelse avböjer omval vid kommande årsstämma den 29 april 2015. Avböjer omval gör även Arne Karlsson efter totalt åtta år som styrelseledamot samt Adam Samuelsson efter tio år som styrelseledamot.

2015-02-05

Bultens Q4 rapport 2014

Stark avslutning på året, mycket hög organisk tillväxt samt fortsatt bra orderingång. Förslag om höjd utdelning och återköp av aktier

2015-01-16

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q4 rapport 2014

Bultens bokslutsrapport för januari – december 2014 offentliggörs torsdagen den 5 februari 2015 ca kl.13:30.