Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelande2016-12-16

Bulten förstärker koncernledningen och inrättar ny marknads och säljorganisation för att främja fortsatt lönsam tillväxt och den långsiktiga strategin

Bulten AB (publ) tillkännager idag att bolaget från och med den 1 januari 2017 förstärker koncernledningen med ytterligare en medlem och inrättar en ny global marknads- och säljorganisation för att främja fortsatt lönsam tillväxt och den långsiktiga strategin.  Organisationen för global marknad och ...

2016-10-25

Bultens Q3 rapport 2016

Starkt resultat och bra kassaflöde.

2016-10-21

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2017

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2016-10-10

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q3 rapport 2016

Bultens delårsrapport för januari – september 2016 offentliggörs tisdagen den 25 oktober 2016 ca kl.13:30.

2016-09-07

Bulten gör ytterligare investering för ökad kostnadseffektivitet

Bulten tar ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt genom att investera i en ny ytbehandlingsanläggning i sin tyska enhet. ─ Investeringen kommer att tillföra bolaget både värdeförädling och ökad konkurr...

2016-08-19

Bulten tecknar ytterligare kontrakt med betydande rysk fordonstillverkare

Bulten har genom sitt samriskbolag i Ryssland tecknat ytterligare ett kontrakt för att leverera fästelement till en betydande rysk fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 700 TEUR och leveranserna sträcker sig över ett antal år med start och upptrappning under 2017. Fulla volymer för...

2016-07-13

Bultens Q2 rapport 2016

Starkt kassaflöde och fortsatt hög rörelsemarginal.

2016-06-29

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q2 rapport 2016

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2016 offentliggörs onsdagen den 13 juli 2016 ca kl.08:30.

2016-06-09

Bulten investerar i ny ytbehandlingsanläggning i Polen

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 6 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i sin polska produktionsenhet. Investeringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 2 miljoner euro med en beräknad återbetalningstid på drygt 3 år. Produktionsstart planeras i slutet av 2018 ...

2016-04-26

Förändrad utdelningspolicy i Bulten AB (publ) från och med verksamhetsåret 2016

Styrelsen i Bulten AB (publ) har beslutat att ändra bolagets utdelningspolicy.

2016-04-26

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 26 april 2016

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 26 april 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2016-04-26

Bultens Q1 rapport 2016

Förbättrad lönsamhet och god orderingång.

2016-04-14

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q1 rapport 2016

Bultens interimsrapport för januari – mars 2016 offentliggörs tisdagen den 26 april 2016  ca kl.13:30.

2016-04-04

Bultens svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2015 publicerad

Bultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bulten.se.

2016-03-23

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg.

2016-02-09

Rättelse av datum för avstämningsdag

Bulten AB (publ) offentliggjorde tidigare idag via bokslutsrapport att avstämningsdag för utdelning föreslås till den 3 maj 2016. Korrekt datum är den 28 april, 2016.

2016-02-09

Bultens Q4 rapport 2015

Starkt resultat och fortsatt god tillväxt.

2016-01-26

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q4 rapport 2015

Bultens bokslutsrapport för januari – december 2015 offentliggörs tisdagen den 9 februari 2016 ca kl.13:30.

2016-01-14

Bulten tecknar FSP-kontrakt med en ny kund inom kinesisk fordonsindustri till ett totalt värde om cirka 60 MSEK

Bulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en kinesisk fordonstillverkare. Det totala värdet uppgår till cirka 60 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över två år. Leveranserna kommer starta och trappas upp under 2017 och förväntas nå fulla voly...