Pressmeddelanden 2019


2019-12-20Pressmeddelande

Bulten stärker sin position i Asien och Nordamerika genom förvärv av PSM International

Bulten har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i PSM International Holdings Limited ("PSM") ("Förvärvet”). Genom Förvärvet stärks Bultens position på den internationella marknaden för fästelement och ger en stark plattform för fortsatt tillväxt globalt. Köpeskillingen uppgår till 2...

2019-11-25Pressmeddelande

Bulten inviger ny fabrik i Tianjin och stärker sin plattform i Kina

Bulten har invigt sin nya fabrik i Tianjin för produktion av högkvalitativa fästelement till fordonsindustrin i Kina. I och med etableringen av den nya verksamheten har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att h...

2019-10-24Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2019

Positiv orderingång, resultatet påverkat av jämförelsestörande kostnader och lägre produktionstakt.

2019-10-23Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2020

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 23 april 2020. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2019-10-09Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – september 2019 offentliggörs torsdagen den 24 oktober 2019 ca kl.13:30.

2019-09-30Pressmeddelande

Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019. Som tidigare aviserat pågår en omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstr...

2019-08-30Pressmeddelande

Bulten utser ny produktionsdirektör

Bulten har utsett Fredrik Bäckström till ny produktionsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 december 2019 och kommer att vara medlem i Bultens verkställande ledning. Fredrik efterträder Jörg Neveling, som går i pension den 31 oktober 2019.

2019-08-27Pressmeddelande

Bulten startar ett omstruktureringsprogram, planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet

Bulten startar ett omstruktureringsprogram i sin tyska enhet i syfte att effektivisera samt för att anpassa den till nuvarande marknadsförhållanden. Bolaget planerar därför att minska personalstyrkan i Bergkamen, Tyskland med cirka 50 personer.

2019-07-15Pressmeddelande

Flaggning av eget aktieinnehav

Bulten AB (publ) har idag förvärvat ytterligare 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

2019-07-10Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2019

Anpassning av lager och lägre produktionstakt påverkade resultatet negativt.

2019-07-04Pressmeddelande

Bultens resultat för det andra kvartalet påverkas negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån

I samband med den pågående sammanställningen av Bultens AB (publ) rapport för det andra kvartalet står det klart att bolagets resultat avviker negativt från tidigare resultatnivåer. Detta är en följd av vikande efterfrågan, framförallt under senare delen av kvartalet, samt genomförd balansering av B...

2019-06-25Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs onsdagen den 10 juli 2019 ca kl.08:30.

2019-06-12Pressmeddelande

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Bulten AB (publ), en ledande leverantör av fästelementslösningar till internationell fordonsindustri, uppnår guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomför  sin hållbarhetsrankning av bolaget. Bulten rankas dessutom i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch.

2019-05-09Pressmeddelande

Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

2019-04-25Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 25 april 2019

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 25 april 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2019-04-25Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2019

Investeringar och nya affärer skapar en god bas för framtiden.

2019-04-15Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggörs torsdagen den 25 april 2019 ca kl.13:30.

2019-03-20Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring. 

2019-02-08Pressmeddelande

Anders Nyström tillträder som VD och koncernchef för Bulten

Som Bulten AB (publ) meddelade 20 juni 2018 har Anders Nyström utnämnts till ny VD och koncernchef för Bulten. Idag tillträder han sin tjänst och tar över efter Tommy Andersson, som efter nitton framgångsrika år inom Bulten går i pension.

2019-02-07Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2018

Bulten vinner nya affärer till elfordon och tar marknadsandelar på en svagare marknad.

2019-01-23Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2018

Bultens bokslutsrapport för januari – december 2018 offentliggörs torsdagen den 7 februari 2019 ca kl.13:30.

2019-01-21Pressmeddelande

Bulten har tecknat nytt FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka 13 miljoner euro

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och löper över en period om t...