Pressmeddelanden 20212021-10-28Pressmeddelande

BULTENS Q3-RAPPORT 2021

Flera stora och strategiska kontrakt tecknade under ett kvartal som präglades av halvledarbristen

2021-10-21Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2022

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 april 2022. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts. 

2021-10-12Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2021

Bultens delårsrapport för januari – september 2021 offentliggörs torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 13:30.

2021-09-15Pressmeddelande

Bulten vinner betydande FSP-kontrakt till nytt elfordon

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) med en europeisk fordonstillverkare, vilken även är en ny kund till bolaget. Kontraktet avser leverans av fästelement till ett nytt elfordon under utveckling. Det årliga kontraktsvärdet är på omkring 220 MSEK vid full takt. Leveranser beräknas starta ...

2021-08-23Pressmeddelande

Bulten utökar befintligt FSP-kontrakt

Bulten stärker ett av sina befintliga fullservicekontrakt (FSP) gällande leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare med ett utökat kontrakt. Det årliga ordervärdet uppgår till omkring 68 MSEK. Leveranser beräknas starta under fjärde kvartalet 2021, nå full takt 2022, och sträcker s...

2021-07-27Pressmeddelande

Bulten vinner strategiskt avtal inom konsumentelektroniksegmentet i Asien

Bulten har via sitt dotterbolag PSM International Holdings Limited (PSM) tecknat ett strategiskt viktigt avtal i Kina gällande leverans av fästelement till en ledande aktör inom konsumentelektronik. Avtalet har ett beräknat årligt värde till omkring 50 MSEK. Leveranserna beräknas starta under august...

2021-07-13Pressmeddelande

BULTENS Q2-RAPPORT 2021

Effektiviseringar och tidigare tecknat FSP-kontrakt mildrade effekterna av negativa omvärldsfaktorer

2021-06-28Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2021

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2021 offentliggörs tisdagen den 13 juli 2021 kl. 08:30.

2021-05-04Pressmeddelande

Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering. Bultens styrelse har nu fattat beslut om att starta projektet med omedelbar verkan. Bygget av den nya anläggningen inleds ...

2021-04-28Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 28 april 2021

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har f...

2021-04-28Pressmeddelande

Bultens Q1-rapport 2021

Ännu ett rekordkvartal inleder 2021.

2021-04-16Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2021

Bultens delårsrapport för januari – mars 2021 offentliggörs onsdagen den 28 april 2021 ca kl.13:30.

2021-04-06Pressmeddelande

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

2021-03-23Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 genom deltagande via poströstning. Deltagande på årsstämman sker uteslutande genom poströstning. Information med anledning av coronaviruset (COVID-19) Med anledning av den pågåend...

2021-02-11Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2020

Rekordkvartal avslutade 2020.

2021-01-27Pressmeddelande

Bulten inviger ny produktionsanläggning i Taiwan

Bulten har invigt en ny produktionsanläggning i Taipei, Taiwan genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd. I och med etableringen av den nya anläggningen har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera...

2021-01-25Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2020

Bultens helårsrapport för januari – december 2020 offentliggörs torsdagen den 11 februari 2021 ca kl.13:30.