Pressmeddelanden 2022


2022-12-07Pressmeddelande

Bulten avvecklar tillverkningsanläggning i Storbritannien

Med avsikt att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten har Bulten beslutat att avveckla sin tillverkningsanläggning i Pembroke, Storbritannien. Avvecklingen innebär även att de 50 anställda vid anläggningen kommer att varslas om uppsägning.

2022-10-27Pressmeddelande

BULTENS Q3-RAPPORT 2022

Ökad omsättning i en utmanande omvärld

2022-10-24Pressmeddelande

Bultens hållbarhetsarbete får högsta betyg, Platina-medalj, av EcoVadis

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering.  Utmärkelsen placerar Bulten i topp en procent av alla 75 000 företag som bedömts av EcoVadis.

2022-10-21Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2023

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2023. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2022-10-14Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2022

Bultens delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 27 oktober klockan 13:30.

2022-09-14Pressmeddelande

Bulten samarbetar med Polestar kring utveckling av klimatneutral elbil

Bulten har inlett ett samarbete med Polestar kring utvecklingsprojektet Polestar 0, vilket syftar till att bygga en klimatneutral elbil senast år 2030.

2022-09-12Pressmeddelande

Bulten nomineras till leverantör för ny elbilsplattform

Bulten har blivit nominerad till leverantör av fästelement för en ny global elbilsplattform som ska tillverkas i Kina. Ordervärdet beräknas till cirka 155 MSEK per år vid full takt.

2022-07-13Pressmeddelande

Bultens Q2-rapport

Högre omsättning och genomförd avveckling i Ryssland skapar stabilitet i en volatil omvärld

2022-06-30Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2-rapport 2022

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2022 offentliggörs onsdagen den 13 juli 2022 klockan 08:00.

2022-04-28Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 28 april 2022

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2022-04-28Pressmeddelande

BULTENS Q1-RAPPORT 2022

Starkt första kvartal trots svag inledning 

2022-04-19Pressmeddelande

Bulten fullföljer avveckling av rysk verksamhet

Bulten har idag tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet i Ryssland till det ryska bolaget CAR SEATS LLC, samt om inlösen av den ryska fordonstillverkaren GAZ:s samtliga aktier i det joint venture-bolag som sedan 2012 har ägts gemensamt.    

2022-04-13Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1-rapport 2022

Bultens delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs torsdagen den 28 april 2022 klockan 13:30.

2022-04-12Pressmeddelande

Bultens klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

Bulten har tagit nästa steg i sitt arbete med att minska växthusgasutsläppen genom att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

2022-04-06Pressmeddelande

Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

2022-03-28Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 17.00 på restaurang Break (Hedin Bil AMG Performance Center Sisjön), Norra Långebergsgatan 2, 421 32 Västra Frölunda. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.15.

2022-03-23Pressmeddelande

Bulten tecknar FSP-kontrakt för nytt europeiskt elfordon

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) gällande leverans av fästelement till ett nytt europeiskt elfordon med en global fordonstillverkare som sedan tidigare är kund till bolaget. Kontraktsvärdet uppgår till omkring 75 MSEK på årsbasis vid full takt.

2022-03-04Pressmeddelande

Bulten lämnar joint venture-bolag i Ryssland

Bulten har beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland på grund av den rådande situationen.

2022-02-22Pressmeddelande

Bulten ser ytterligare förvärv som viktig del i strategin för lönsam tillväxt

Bulten ABs (publ) styrelse har beslutat att behålla de finansiella mål, som sattes i början av 2020, fram till 2024. För att uppnå dessa mål kommer förvärvad tillväxt i framför allt Nordamerika samt fortsatt ökade marknadsandelar i och utanför fordonssektorn vara viktiga delar i strategin.

2022-02-10Pressmeddelande

Bultens bokslutsrapport 2021

Stärkt marknadsposition och försäljningsrekord trots ett turbulent år.

2022-01-27Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4-rapport 2021

Bultens helårsrapport för januari – december 2021 offentliggörs torsdagen den 10 februari 2022 kl.13:30.

2022-01-20Pressmeddelande

Bulten tecknar FSP-kontrakt med tydliga hållbarhetsmål

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt europeiskt fordonsprogram hos en global fordonstillverkare som sedan tidigare är befintlig kund till bolaget. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK vid full takt.

2022-01-19Pressmeddelande

Inbjudan till Bultens kapitalmarknadsdag 2022

Bulten välkomnar analytiker, investerare och media till en digital kapitalmarknadsdag tisdagen den 22 februari 2022, kl. 13:30-16:00.