Pressmeddelanden 20112011-10-24Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – september, 2011

FinnvedenBultens delårsrapport för 1 januari – 30 september 2011 offentliggörs tisdagen den 1 november ca kl.13:00.

2011-10-17Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför FinnvedenBultens årsstämma 2012

PRESSMEDDELANDE |GÖTEBORG, 17 oktober 2011. FinnvedenBultens årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 26 april 2012. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2011-10-05Pressmeddelande

FinnvedenBulten tar två strategiskt viktiga affärer för interiöra strukturer

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 5 oktober 2011. FinnvedenBultens division Finnveden Metal Structures har tecknat två separata avtal inom fordonssektorn för leverans av balkar till instrumentpaneler vilket tydligt stärker divisionens strategi att växa inom strukturer i stål och lättmetaller. Det årlig...

2011-07-18Pressmeddelande

FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2011

PRESS RELEASE | GÖTEBORG 18 JULI 2011 Fortsatt stark utveckling för FinnvedenBulten.

2011-07-06Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2011

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 6 juli 2011. FinnvedenBultens halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2011 offentliggörs måndagen den 18 juli ca kl.08:00.

2011-07-01Pressmeddelande

FinnvedenBulten utökar sin verksamhet i Olofström

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 1 juli 2011. FinnvedenBultens division Finnveden Metal Structures har tecknat avtal med Volvo Personvagnar gällande sammansättning av motorramar i Olofström. Avtalet, som löper under minst tre år, är ett led i att renodla kund/leverantörsrelationen mellan bolagen.

2011-05-20Pressmeddelande

FinnvedenBultens aktiepris fastställt till 49 kronor per aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pres...

2011-05-09Pressmeddelande

FinnvedenBulten till börsen – offentliggörande av prospekt

PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM den 9 maj 2011. Styrelsen för FinnvedenBulten AB (publ) har beslutat att ansöka om upptagande till handel av FinnvedenBultens aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från något av Handelsbankens kontor samt beställas från FinnvedenBulten. P...

2011-05-08Pressmeddelande

FinnvedenBulten till börsen

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pres...

2011-04-05Pressmeddelande

GAZ och FinnvedenBulten bildar samriskföretag i Ryssland

  NIZJNIJ NOVGOROD, RYSSLAND/GÖTEBORG, SVERIGE, 5 april 2011. GAZ-koncernens Automotive Components-division, som är Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon, och den internationella industrikoncernen FinnvedenBulten tillkännager i dag att man tecknat en avsiktsförklaring att bilda ett...

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004