Pressmeddelanden 20122012-12-20Pressmeddelande

FinnvedenBulten och GAZ tecknar slutgiltigt avtal

PRESSMEDDELANDE Göteborg, Sverige, den 20 december 2012 Automotive Components-divisionen inom GAZ-koncernen, som är Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon, och FinnvedenBulten tillkännager i dag att man tecknat ett slutgiltigt avtal att bilda bolag för tillverkning av fästelement v...

2012-12-20Pressmeddelande

FinnvedenBulten expanderar sin lättviktsverksamhet

- Tecknar avtal om samriskbolag i Kina och vinner betydande order PRESSMEDDELANDE Göteborg, Sverige, den 20 december 2012 FinnvedenBulten tillkännager idag att division Finnveden Metal Structures har tecknat avtal med Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd (BHAP) och Amgain Shandong Mag...

2012-11-01Pressmeddelande

Finnveden Metal Structures varslar 25 personer

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 1 NOVEMBER 2012.  Finnveden Metal Structures har lagt ett varsel som berör 25 personer vid fabriken i Olofström för att anpassa verksamheten till nuvarande efterfrågan.

2012-10-24Pressmeddelande

FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – september, 2012

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 24 OKTOBER 2012 Försämrade marginaler på grund av lägre volymer, negativa valutaeffekter samt mixförskjutningar

2012-10-12Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför FinnvedenBultens årsstämma 2013

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 12 OKTOBER 2012. FinnvedenBultens årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 24 april 2013. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2012-10-11Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – september, 2012

FinnvedenBultens delårsrapport för 1 januari – 30 september 2012 offentliggörs onsdagen den 24 oktober 2012 ca kl.13:30.

2012-09-04Pressmeddelande

FinnvedenBulten expanderar i Polen och omstrukturerar gjuteriverksamheten

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 4 SEPTEMBER 2012 För att genomföra FinnvedenBultens långsiktiga strategi samt stärka positionen inom gjutna komponenter investerar och omstrukturerar bolaget i sin gjuteriverksamhet. Förändringen syftar till att möjliggöra fortsatt tillväxt samt är en viktig del i det k...

2012-07-17Pressmeddelande

FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2012

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 13 JULI 2012 Bra kassaflöde och god tillväxt men lägre marginal på en svagare marknad

2012-06-27Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2012

Göteborg 27 juni, 2012 |  FinnvedenBultens halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2012 offentliggörs fredagen den 13 juli 2012 ca kl.08:00.

2012-04-26Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 26 april 2012

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 26 april 2012. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2012-04-19Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – mars, 2012

FinnvedenBultens delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2012 offentliggörs torsdagen den 26 april 2012 ca kl.13:00.

2012-03-21Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 21 mars 2012

2012-02-07Pressmeddelande

FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2011

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 7 FEBRUARI 2012 Stark tillväxt och de finansiella målen uppnådda

2012-01-25Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2011

FinnvedenBultens bokslutsrapport för 1 januari – 31 december 2011 offentliggörs tisdagen den 7 februari 2012 ca kl.13:00.

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004