Pressmeddelanden 2013


2013-12-02Pressmeddelande

FinnvedenBulten tecknar strategiskt viktigt kontrakt med fordonstillverkare i Kina

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 2 DECEMBER 2013 | FinnvedenBultens division Bulten har tecknat ett strategiskt viktigt kontrakt för att leverera fästelement till en fordonstillverkare i Kina och stärker därmed närvaron på den kinesiska marknaden. Det årliga värdet uppgår till cirka 10 MSEK och sträcker si...

2013-11-19Pressmeddelande

FinnvedenBulten vinner nya affärer till ett årligt värde om cirka 240 MSEK

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 19 NOVEMBER 2013 | FinnvedenBulten fortsätter att växa och har vunnit ett flertal affärer om sammanlagt cirka 240 MSEK per år. Detta tillsammans med den tidigare aviserade affären, 11 september 2013, om cirka 270 MSEK (30 MEUR) samt Bultens planerade produktionsstart i Ryss...

2013-11-07Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen fattar beslut om att Kammarrättens avgörande om skattemål till förmån för FinnvedenBulten står fast

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för dom i Kammarrätten den 11 april 2013 gällande upphävande av Skatteverkets omprövningsbeslut av FinnvedenBulten ABs (publ) ("FinnvedenBulten") underskottsavdrag.

2013-10-24Pressmeddelande

FinnvedenBultens Q3 rapport 2013

God tillväxt och marginalförbättring. Betydande affär säkrad i division Bulten.

2013-10-24Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför FinnvedenBultens årsstämma 2014

FinnvedenBultens årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 29 april 2014. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2013-10-08Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens Q3 rapport 2013

FinnvedenBultens delårsrapport för januari – september 2013 offentliggörs torsdagen den 24 oktober 2013 ca kl.13:30.

2013-09-19Pressmeddelande

Ny suppleant för arbetstagarledamot i FinnvedenBultens styrelse

Peder Johansson har tillträtt som suppleant för arbetstagarledamot i styrelsen i FinnvedenBulten AB (publ) som representant för Unionen.

2013-09-11Pressmeddelande

FinnvedenBulten tecknar betydande FSP kontrakt till ett årligt värde av cirka 35 MEUR

FinnvedenBulten, och dess division Bulten, har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 35 MEUR, varav 30 MEUR avser nya leveranser, och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

2013-07-12Pressmeddelande

FinnvedenBultens halvårsrapport 2013

Starkt kvartalsresultat och bra kassaflöde. Kraftfulla omstruktureringar initierade inom gjuteriverksamheten

2013-06-25Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens halvårsrapport 2013

FinnvedenBultens halvårsrapport för januari – juni 2013 offentliggörs fredagen den 12 juli 2013 ca kl.08:15.

2013-05-29Pressmeddelande

FinnvedenBulten omstrukturerar gjuteriverksamheten och koncentrerar sin europeiska magnesiumgjutning till Polen

För att genomföra FinnvedenBulten ABs ("FinnvedenBulten") långsiktiga strategi och förbättra lönsamheten för gjutna komponenter avser division Finnveden Metal Structures att renodla gjuteriverksamheten genom att koncentrera sin europeiska magnesiumgjutning till fabriken i Polen. Fabriken i Sverige k...

2013-04-24Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 24 april 2013. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2013-04-24Pressmeddelande

FinnvedenBultens delårsrapport för första kvartalet 2013

Svag omsättning, men successivt ökad orderingång jämfört med kvartal tre och fyra föregående år

2013-04-16Pressmeddelande

Kammarrätten ger FinnvedenBulten rätt i skattemål

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 11 april 2013 upphävt Skatteverkets omprövningsbeslut av FinnvedenBulten ABs (publ) ("FinnvedenBulten") underskottsavdrag samt beviljar FinnvedenBulten rätt till ersättning för kostnader i samband med målet.

2013-04-12Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende FinnvedenBultens delårsrapport för första kvartalet 2013

FinnvedenBultens delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2013 offentliggörs onsdagen den 24 april 2013 ca kl.13:00.

2013-03-21Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

Pressmeddelande, Göteborg 21 mars 2013 I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk meddelar FinnvedenBulten AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

2013-02-07Pressmeddelande

FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2012

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 7 FEBRUARI, 2013 Tufft avslut på 2012, lovande satsningar i Ryssland och Kina, oförändrad utdelning

2013-01-23Pressmeddelande

Inbjudan till telefonkonferens avseende presentation av FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2012

FinnvedenBultens bokslutsrapport för 1 januari – 31 december 2012 offentliggörs den 7 februari 2013 ca kl.13:30.

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004