Pressmeddelanden 2004

2004-05-10

Finnvedens beroende av stålråvaror

De ökande stålpriserna och dess effekter på Finnveden har i allt större utsträckning intresserat kapitalmarknaden den senaste tiden. Mot denna bakgrund finns det anledning att informera marknaden om Finnvedens beroende av stålråvaror.

2004-08-16

Inlösen av syntetiska köpoptioner

Inlösen av syntetiska köpoptioner

2004-08-13

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

2004-09-08

Finnveden vinner nya affärer

Finnvedens framgångar inom fordonsindustrin fortsätter. Flera nya kontrakt har tecknats och tillsammans med tidigare i år tagna order bedöms omsättningen inom en treårsperiod att öka med 1 miljard SEK. Omsättningsökningen sker successivt från och med år 2005.


Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004