Pressmeddelanden 2004

2004-04-21

Finnveden varslar 19 personer

Finnveden varslar 19 anställda vid sin produktionsanläggning i Vansbro på grund av kapacitetsanpassningar och ytterligare effektiviseringar. Finnveden AB (publ)

2004-04-13

Årsredovisning 2003

För ytterligare information kontakta:  Tommy Boork 031-734 59 10

2004-01-04

Finnveden vinner betydande affärer

Finnveden stärker ytterligare sin position som internationell samarbetspartner till fordons-industrin genom betydande uppdrag. Värdet av dessa uppdrag är omfattande och innehåller både förnyelse och ersättning av befintliga leveranser samt helt nya åtaganden. Affärerna förväntas vid full leveranstakt ge en omsättningsökning för koncernen på cirka 500 MSEK per år. Omsättningsökningen sker successivt från och med år 2005.

2004-03-29

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Finnveden AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004 kl 16.00 i Kårhuset på Chalmers Tekniska Högskola, Teknologgården 2, Göteborg.


Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004