Pressmeddelanden 2009

2009-08-21

Ledningsförändringar inom Finnveden Holding AB

Owe Wedebrand lämnar sin tjänst som VD och CFO för Finnveden Holding AB i mitten av september för en befattning hos annan arbetsgivare.

2009-06-24

Fordonsindustrin ger Bulten högt betyg!

Vilja till förbättringar och lyhördhet för våra kunders behov är två viktiga begrepp i vårt dagliga arbete. Därför är vi oerhört glada över att våra kunder inom fordonsindustrin har gett oss mycket höga betyg i vårens kundattitydundersökning.

2009-01-04

Finnveden Metal Structures tar hem ny stororder

Finnveden Metal Structures har tecknat avtal med en världsledande kund inom sitt segment som sträcker sig över sju år med ett årligt leveransvärde av 50 MSEK.

2009-10-03

Bulten varslar 20 personer vid fabriken i Hallstahammar

Bulten varslar 20 personer vid sin fabrik i Hallstahammar på grund av vikande orderingång från fordonsindustrin. Varslet avser 17 kollektivanställda och 3 tjänstemän.


Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004